Niezbędne są rozwiązania ustawowe

0
1204


Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ

Zależność wysokości kontraktu od jakości i kompleksowości leczenia, możliwość wydawania promesy przez NFZ, dostosowanie specjalności do potrzeb rynku to niektóre z tematów, które podjęła podczas swojego wystąpienie podczas VIII Forum Rynku Zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz.

Społeczeństwo polskie  należy już do społeczeństw starych z uwagi na ponad 7-procentowy udział starszych osób w ogółu mieszkańców. Co roku wzrasta liczba hospitalizowanych pacjentów po 65-tym roku życia. Na oddziałach internistycznych procent udziału tych pacjentów wynosi ponad 61 procent, w szpitalach ogółem – ponad 35 procent. To stawia nowe wyzwania przez placówkami ochrony zdrowia.

Według prezes Pachciarz  niezbędne są rozwiązania ustawowe, które będą umożliwiały wydanie promesy kontraktu z NFZ, zwłaszcza gdy placówki chcą oferować usługi, na które jest zapotrzebowanie na danym terenie. Podkreśliła brak systemu opartego na efektywności leczenia. Wprowadzony półtora roku temu system JGP w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie przyniósł spodziewanych efektów.

Według analizy przeprowadzanej właśnie przez NFZ około 30-40 procent procedur szpitalnych na oddziałach zabiegowych stanowią procedury zachowawcze.
– To bardzo niedobry wynik – mówiła prezes Pachciarz. – Wynika z tego, że do szpitali trafiają pacjenci, którzy powinni być leczeni ambulatoryjnie. Powinno tak być, że szpitale, w których procedury zachowawcze stanowią znaczny procent wykonywanych procedur, będą otrzymywać niższy kontrakt z NFZ. Wyżej punktowane powinny być natomiast te placówki, które zapewniają kompleksowość leczenia. Obecnie brak jest funkcjonalnego połączenia pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i leczeniem szpitalnym.