Niski poziom finansowania poradni nefrologicznych

0
1102

Dr Teresa Dryl-Rydzyńska prezes Fresenius Medical Care w Polsce

NFZ wprowadził bardzo pozytywną zmianę w sposobie kontraktowania świadczeń niezbędnych do kwalifikacji chorego do przeszczepu nerki, które mogą być realizowane w ramach AOS. Niepokojący jest jednak niski poziom finansowania poradni nefrologicznych i oddziałów nefrologicznych.

Ograniczenie dostępu do leczenia chorób nerek we wczesnym stadium zaawansowania oraz wydłużenie oczekiwania na diagnostykę i specjalistyczne leczenie szpitalne może skutkować w przyszłości lawinowym przyrostem liczby pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.

Spore zamieszanie spowodował także wprowadzony w życie pakiet ustaw zdrowotnych, sam w sobie będący krokiem w kierunku poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Dotyczy to choćby sprawy obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Co prawda zapowiadana jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale jest to tylko rozwiązanie połowiczne i tymczasowe.

Podwyższenie stawki rentowej o 2% skutkuje wzrostem kosztów osobowych. Wynagrodzenie personelu jest najpoważniejszą pozycją kosztową funkcjonowania stacji dializ. Zmiana ta została wprowadzone już po zawarciu umów z NFZ i nie została uwzględniona w wycenie świadczenia na rok 2012. W tych warunkach za sukces możemy uznać utrzymanie na niezmienionym poziomie wysokiej jakości wykonywanych przez nas świadczeń.

Firma Fresenius Medical Care w Polsce prowadzi obecnie 72 stacje dializ, 34 poradnie nefrologiczne oraz 4 oddziały nefrologiczne. Posiadamy także 1 stację dializ oraz 23 poradnie nefrologiczne, które nie posiadają kontraktu z NFZ i w związku z tym nie przyjmują pacjentów. Dializoterapia i leczenie nefrologiczne w całości finansowane są ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi dla pacjentów są bezpłatne, nie występuje jakakolwiek forma współpłacenia przez chorego.

Od połowy 2011 roku następowała konsolidacja stacji Fresenius z przejętymi w lipcu 23 stacjami sieci Międzynarodowe Centrum Dializ. Obecnie proces integracji zbliża się ku końcowi, wszystkie najważniejsze obszary, to jest cele medyczne, organizacja i administracja stacji oraz polityka jakości są już wspólne dla wszystkich naszych ośrodków.