Nowe priorytetowe dziedziny w ochronie zdrowia

0
995

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza pięć nowych specjalizacji do priorytetowych dziedzin medycyny. Są to: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia dziecięca, ortodoncja i  psychiatria. Wśród priorytetowych dziedzin nie ma natomiast ginekologii onkologicznej.

Poza nowymi pięcioma specjalnościami wśród priorytetowych pozostały: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca. W sumie jako priorytetowe określono 20 specjalizacji.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny wynika ze zwiększenia potrzeb kadrowych w wyróżnionych specjalnościach i ma zachęcać  do podejmowania przez młodych lekarzy kształcenia specjalizacyjnego w tych zakresach.

W priorytetowych dziedzinach otwieranych jest więcej miejsc specjalizacyjnych, a lekarze, którzy się w nich kształcą, otrzymują więcej pieniędzy.

Uwagi do projektu rozporządzenia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 czerwca 2018, można przekazywać do 23 lipca 2018.