Nowe przepisy dotyczące teleporady w POZ

0
467

16 marca 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Zawiera ono przepisy ograniczające możliwość stosowania tego typu konsultacji.

Z rozporządzenia wynika, że wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem będą udzielane porady podczas pierwszej wizyty, porady dla u pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej lub gdy doszło do pogorszenia stanu zdrowia w przypadku pacjentów z chorobą przewlekłą.

Ograniczenie dotyczy także udzielania porad dzieciom do lat 6-ciu, które powinny odbywać się bezpośrednio w placówce, poza sytuacjami, gdy dotyczy to porady kontrolnej w trakcie leczenia ustalonego podczas bezpośredniej wizyty.

Czytaj także: Unikatowe operacje w Szpitalu Mazovia>>>

Do wyjątków zaliczono także sytuację, gdy porada dotyczy pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem Sars-CoV-2.

Jedna z poprzednich wersji rozporządzenia mówiła także o tym, że teleporady nie będą możliwe dla pacjentów powyżej 65. roku życia, jednak z powodu krytyki ze strony lekarzy rodzinnych zapis ten usunięto.

Z rozporządzenia wynika także, że udzielanie świadczeń w formie teleporady wymaga przekazywania przez świadczeniodawcę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o udzielonej poradzie przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 marca 2021 roku (poz. 427).