Nowe regulacje w sprawie ZIP  oraz IKP

0
319

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia skierowany do konsultacji określa sposób, tryb i terminy występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez NFZ pacjentom informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych świadczeniach.

Dotychczas rozporządzenie określało dwa sposoby udostępniania danych: pisemną oraz w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W porównaniu do rozwiązań dotychczasowych, w projekcie zrezygnowano z części dotyczącej rozwiązań w zakresie udostępniania informacji w postaci elektronicznej za pośrednictwem ZIP.

Konieczność wprowadzenia tej zmiany oraz wydania nowego rozporządzenia  wynika z przepisów ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), czyli tzw. ustawy zmieniającej.

Wprowadziła ona między innymi zmiany w art. 7b ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi od 30 września 2019 roku informacje te  mają być dostępne elektronicznie jedynie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

W związku z tym rozporządzenie wydane na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy, nie może w dalszym ciągu przewidywać uzyskania tych informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez NFZ

Nowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy mają wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Przepisy przejściowe dotyczące dotychczas utworzonych kont pozwalających na dostęp do informacji w ZIP oraz możliwości posługiwania się danymi dostępowymi do ZIP zostały zawarte w ustawie zmieniającej. Zgodnie z regulacjami tej ustawy (art. 27 oraz art. 34 w związku z art. 5 pkt 28):

1)     po 30 września 2019 roku nie można zakładać nowych kont w ZIP,

2)     do 30 czerwca 2020 roku ważność zachowują dotychczas założone konta w ZIP i do tego czasu można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach;

3)     dane dostępowe do ZIP (tj. nazwa użytkownika i hasło), będą mogły być wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta również po 30 czerwca 2020 roku, czyli  bez ograniczeń czasowych.

Poza tym  w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi wprowadzono w przypadku osób składających wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, możliwość otrzymania informacji na adres elektroniczny.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 grudnia 2012 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.