Nowe rozporządzenie o rejestrze medycznie wspomaganej prokreacji

0
969

22 sierpnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Rejestr prowadzi minister zdrowia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Z rozporządzenia wynika, że do przekazywania danych do rejestru są obowiązane podmioty wykonujące zadania związane z realizacją programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016”.

Dane dotyczące pacjentów przekazywane są do rejestru niezwłocznie po ich uzyskaniu, zawierają one – dane osobowe oraz dane dotyczące wykonanych procedur medycznych (badań, zabiegów), a także dane dotyczące liczby i jakości pobranych w ramach programu gamet, liczby i charakterystyki utworzonych, przeniesionych do organizmu biorczyni i przechowywanych w ramach programu zarodków, ciążach i urodzonych w ich wyniku dzieciach do zakończenia okresu noworodkowego a także występujących powikłaniach.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie z 7 marca 2016 roku, które utraciło moc 1 stycznia 2018 roku.

Nowe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 sierpnia 2018 roku.