Nowe substancje psychoaktywne w wykazie ministra zdrowia

0
273

27 września 2019 wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Nowe rozporządzenie dokonuje zmian w dotychczas obowiązujących przepisach polegających na rozszerzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych o kolejnych dziewięć substancji rekomendowanych ministrowi zdrowia przez zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem tych substancji.

Chodzi o substancje o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

W wykazie dokonano także innych zmian. Między innymi  z wykazu nowych substancji psychoaktywnych przeniesiono trzy substancje do wykazu – substancje psychotropowe grupy II-P.

Nowy wykaz w postaci nazw i oznaczeń chemicznych zawiera trzydzieści siedem nowych substancji psychoaktywnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 września 2019 (poz. 1745).

Czytaj także: Innowacje w opiece nad pacjentem – ważny głos Medicover Polska podczas Forum Ochrony Zdrowia>>>