Nowe świadczenia odrębnie finansowane

0
798

16 listopada 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Dodaje ono nowe świadczenia do wykazu.

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 października 2019 do wykazu tych świadczeń dodane zostały zabiegi w zakresie wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków, operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych oraz wszczepianie zastawek serca.

Natomiast od 1 kwietnia 2020 wykaz zostanie uzupełniony o operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla, o operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 oraz o przezcewnikową nieoperacyjną naprawę zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 listopada 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 listopada 2019 roku (poz. 2225).

Jednocześnie weszły w życie rozporządzenia dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dziennik Ustaw 2019, poz. 2224) oraz dotyczące świadczeń gwarantowanych wysokospecjalistycznych (Dziennik Ustaw 2019, poz. 2223), dotyczące tych zabiegów.