Nowe świadczenie w Szpitalu Gajda-Med

0
84

Szpital Powiatowy Gajda – Med z Pułtuska wprowadził do zakresu oferowanych świadczeń badanie Angio – TK serca czyli tomografię komputerową serca. Badanie jest zarówno finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (gdy pacjent posiada skierowanie z poradni specjalistycznej) jak i komercyjne.

Celem badania jest wykluczenie choroby wieńcowej. Ma ono zastosowanie u pacjentów, którzy mają objawy choroby, ale obawiają się klasycznej inwazyjnej koronarografii i pomimo wskazań do takiego badania nie wyrażają na nie zgody.

Badanie wykonywane jest, z kontrastem lub bez, w szpitalnej pracowni diagnostyki obrazowej, wyposażonej w 64-rzędowy tomograf komputerowy.

Badanie Angio – TK było oferowane w szpitalu w Pułtusku kilka lat temu, ale zrezygnowano z niego jeszcze przed przekształceniem placówki w spółkę, co było spowodowane względami finansowanymi. Obecnie wznowiono jego wykonywanie.

Czytaj także: WizjaMed przebadała 10 tysięcy pacjentów w czasie epidemii>>>

Szpital w Pułtusku prowadzony jest przez Gajda-Med od sierpnia 2015 roku.

Placówka działa w sieci szpitali i prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.