Nowoczesne technologie pomagają w opiece nad seniorami

0
2297

Nowoczesne technologie, które wspierają medycynę, mogą także pomagać w opiece nad seniorami. Na ten temat będą rozmawiać uczestnicy debaty, która odbędzie się 27 września 2018 roku w Warszawie.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.

Aby polepszyć system usług opiekuńczych nad osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Konferencja pod nazwą 


- Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami będzie obejmowała zagadnienia dotyczące systemów e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, elektronicznej wymiana danych, e-usług i e-zdrowia, technologii cyfrowych, rozwoju świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyny). Do rozwiązań technologicznych ułatwiających opiekę nad osobami starszymi należą też opaski monitorujące funkcje życiowe, czujniki upadku i sprzęt medyczny.

Jeden z paneli tematycznych podczas konferencji będzie dotyczył opieki nad seniorami w Polsce, w tym między innymi dostępności opieki geriatrycznej, roli instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, zagadnień finansowych i prawnych związanych z opieką nad seniorami, form takiej opieki, profilaktyki i zachowań prozdrowotnych, pomocy społecznej dla seniorów a także innowacyjnych sposobów na zdrowe starzenie się.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki, właścicieli i osób zarządzających firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz dla personelu medycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. 

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja na stronie: www.pirbinstytut.pl>>>