Nowogard: NZOZ Intermed organizatorem Szkoły Cukrzycy

0
811

W listopadzie 2015 roku NZOZ Intermed z Nowogardu rozpoczyna wykłady w ramach  III edycji Szkoły Cukrzycy. Jest to program edukacyjny adresowany do pacjentów chorych na cukrzycę, a także ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą na temat tej choroby.

Program został opracowany przez specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii, a realizowany jest pod merytorycznym patronatem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorem zajęć jest NZOZ Intermed Sp. z o.o. przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków .

Zajęcia w ramach Szkoły Cukrzycy są bezpłatne. Będą się odbywały raz w miesiącu od listopada 2015 roku do czerwca 2016 roku. Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne dla uczestników. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 13 listopada 2015 w Gryfinie.

Intermed prowadzi przychodnie działające na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. Są to placówki w Ińsku, Łobzie, Gryfinie i Resku. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitacji, diagnostykę obrazową oraz diagnostykę laboratoryjną.

Usługi Intermed są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt zawarty na rok 2015 ma wartość ponad 3,6  mln zł i dotyczy usług w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kilkunastu poradniach.

Dodatkową sferą działalności firmy jest doradztwo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które wymagają szczególnej pomocy w  obszarze zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi. Intermed uczestniczył w wielu udanych transformacjach zadłużonych jednostek ochrony zdrowia.

NZOZ Intermed powstał we wrześniu 2003 roku. Prezesem spółki prowadzącej placówkę jest Jacek Kargul.