Nowy Sącz: akredytacja dla szpitala Medikor

0
954

Szpital Medikor z Nowego Sącza otrzymał Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Medikor należy do Grupy Neomedic (przedtem – Grupa Ujastek), obejmującej także Szpital Ujastek w Krakowie oraz Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie.

Placówka otrzymała certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, stanowiącym część Programu Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Medikor zlokalizowany jest przy ulicy Rzemieślniczej 5. Posiada 2 sale przedporodowe, 2 sale porodowe oraz 14 pokoi działających w systemie rooming-in.

Medikor w Nowym Sączu to także specjalistyczne usługi ambulatoryjne oraz diagnostyka. Oferuje badania diagnostyczne – mammografię, USG oraz biopsje oraz badania laboratoryjne.

Szpital Medikor w Nowym Sączu działa od 2014 roku. Placówkę prowadzi spółka Medikor III sp. z o.o.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2017 ma wartość ponad 13,4 mln zł. Środki finansują leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej i okulistyki, a także profilaktyczne programy zdrowotne.

Szpital realizuje także koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży.