Nowy Sącz: nowa placówka Intercard

0
1168

19 października 2017 roku rozpoczyna działalność nowa placówka Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Nowym Sączu. Placówka powstała w nowym trzypiętrowym budynku zlokalizowanym przy ulicy Kilińskiego. Koszt inwestycji wyniósł 20  mln zł.

Centrum Intercard w Nowym Sączu od 2005 roku działa w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego. Było tutaj 14 łóżek, a przyjmowanych było około 150 pacjentów miesięcznie. Dzięki wybudowaniu nowego obiektu Centrum będzie mieć o 25 łóżek więcej. Rozszerzy także zakres działalności o rehabilitację dzienną oraz innowacyjne zabiegi hybrydowe.

Intercard został utworzony w 2005 roku z myślą o rozwijaniu systemu kardiologii inwazyjnej w Polsce południowej. W skład spółki wchodzą cztery Centra Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii: w Nowym Sączu, Nowym Targu, Krośnie i Pińczowie

Intercard posiada również poradnie kardiologiczne w Nowym Sączu, Pińczowie oraz Nowym Targu. Do głównych zadań placówek należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi.

Intercard należy do Grupy American Heart of Poland, która prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP prowadzi badania kliniczne oraz przedkliniczne w dziedzinie kardiologii.

W ramach Grupy działają także marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.