Nowy Sącz: w Sądeckim Hospicjum powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

0
1089

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” otworzyło 2 stycznia 2017 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Placówka powstała przy ulicy Nowojowskiej w Nowym Sączu, na piętrze budynku, w którym działa także stacjonarne hospicjum.

Modernizacja obiektu na potrzeby placówki kosztowała 1,2 mln zł i była dofinansowana ze środków unijnych. Budowa była ukończona już w roku 2015, jednak brak było środków na uruchomienie oddziału.

Do ZOL-u będę przyjmowane osoby wymagające długoterminowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz rehabilitacyjnej. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na oddział w przyszłym tygodniu. Opiekę znajdzie tam 16 osób po wylewach, czy urazach kręgosłupa.

Miesięcznie na działalność nowego oddziału Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” będzie musiało się znaleźć 75 tysięcy złotych. Pieniądze głównie pochodzić będą z 1 procenta odpisu od podatku, zbiórki w ramach programu Pola Nadziei oraz akcji Ziarnko Gorczycy.

Stacjonarne hospicjum zajmuje parter budynku, który został wybudowany w roku 2012 na działce przekazanej przez gminę. Hospicjum ma 26 łóżek dla pacjentów i posiada kontrakt z NFZ na swoje usługi.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” powstało w 2011 roku. Jego celem jest sprawowanie opieki nad ludźmi ciężko chorymi na choroby nowotworowe i przewlekłe w ostatnim okresie ich życia oraz pomoc ich rodzinom.