Nowy tekst rozporządzenia o lecznictwie uzdrowiskowym

0
1238

Opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dokument ten uwzględnia zmiany zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z grudnia 2016 roku.

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, oraz wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Z rozporządzenia wynika między innymi, że szpitalem uzdrowiskowym powinien być samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzielona część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Przychodnia uzdrowiskowa powinna stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i indywidualnego.

W skład zakładu przyrodoleczniczego powinny wchodzić gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. Poza tym powinna się w nim znaleźć sala kinezyterapii, sale do terapii indywidualnej,  gabinet masażu leczniczego, stanowiący odrębne pomieszczenie, a w zależności od kierunku leczniczego oraz dostępnych naturalnych surowców powinny się tam znajdować urządzenia wykorzystywane w balneoterapii, peloidoterapii, hydroterapii, termoterapii, fototerapii czy fizykoterapii.

Wymagania zawarte w dokumencie mówią także o sanatorium uzdrowiskowym urządzonym w podziemnym wyrobisku górniczym, o pijalni uzdrowiskowej oraz o tężniach, służących do wytwarzania aerozolu leczniczego. Przepisy w nim zawarte dotyczą także parków i ścieżek ruchowych oraz warunków, jakie powinien spełniać urządzony odcinek wybrzeża morskiego oraz basen uzdrowiskowy.

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 7 marca 2018, wejdzie w życie 7 kwietnia 2018 roku.