Nowy termin konferencji: systemy i technologie zarządzania placówką

0
927

IV edycja konferencji „Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią” odbędzie się 30 maja 2012 roku, a nie 17 kwietnia 2012, jak było wcześniej zapowiadane. Tematyka konferencji obejmie systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną, zagadnienia dokumentacji medycznej, nowoczesne formy kontaktu z pacjentem oraz zarządzania placówką.

Wykłady podczas konferencji poprowadzą między innymi: dr inż Elżbieta Marcinkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Izby Lekarskiej i ppłk mgr inż. Piotr Murawski z Wojskowego Instytutu Medycznego.

W ramach zagadnień dotyczących systemów wspierających zarządzanie placówką medyczną omówiona zostanie komunikacja wewnątrzszpitalna, systemy zarządzania jakością, systemy rozliczania i generowania raportów, systemy do fakturowania, systemy rozliczeń kontraktów, systemy rozliczeń z NFZ, rozwiązania BI dla szpitali, kompleksowa obsługa pacjentów, zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek, statystyki medyczne, ubezpieczenia OC dla lekarzy oraz outsourcing usług niemedycznych. Tematyka dokumentacji medycznej będzie dotyczyła e-rejestracji, obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego oraz ochrony osobowych danych medycznych. Nowoczesne formy kontaktu z pacjentem to między innymi kioski internetowe, portale internetowe i marketing w służbie zdrowia.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej, szczególnie dla kadry menedżerskiej z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej. Zaproszenie na konferencję kierowane jest także do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konferencja odbędzie się w Warszawie , w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat. Więcej informacji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-3.htm