Zmiany w zarządzie Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
1167

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wprowadzili zmiany w zarządzie organizacji. Nowym wiceprezesem zarządu został Tomasz Wachnicki, którym był członkiem zarządu od czerwca 2017 roku.

– Pracodawcy Medycyny Prywatnej do bardzo ważne ogniwo w dialogu pomiędzy prywatnymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej a kluczowymi organizmami kształtującymi politykę zdrowotną państwa. Dialog ten jest niezbędny aby świadczeniodawcy publiczni i prywatni mogli harmonijnie uzupełniać się i tworzyć jeden spójny system opieki zdrowotnej, mający na celu jak najlepsze zabezpieczenie pacjentów, których dobro i najwyższa jakość świadczeń powinna być dla nas wszystkich priorytetem. Cieszę się, że jako wiceprezes będę mógł jeszcze aktywniej uczestniczyć w pracach zarządu i tym samym mieć realny wkład w kształtowanie tego dialogu i tym samym przyczyniać się do budowy dobrego wizerunku Pracodawców Medycyny Prywatnej – mówi Tomasz Wachnicki.

Tomasz Wachnicki jest członkiem zarządu Air Liquide Polska, spółki oferującej opiekę długoterminową, domową, głównie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Funkcję wiceprezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej pełni także Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med.

Prezesem organizacji jest Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med.

W skład zarządu wchodzą także: Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera, Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska, Ryszard Szcząchor, właściciel Centrum Medycznego Aldemed z Zielonej Góry oraz Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka.

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają forma tematyczne, będące eksperckimi platformami wymiany doświadczeń i informacji – Forum Równego Traktowania, Forum IT,  Forum Telemedycyny, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Rehabilitacji, Forum Diagnostyki Obrazowej oraz Forum Medycyny Laboratoryjnej.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią działających od 1989 roku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujących 19 tysięcy firm, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników.