Rzeszów: CM Medicor z własnym transportem sanitarnym

0
970

Centrum Medyczne Medicor z Rzeszowa zainwestowało we własny transport sanitarny do przewozu pacjentów. Placówka oferuje usługi w zakresie transportu  pacjentów zarówno finansowane w ramach kontraktu z NFZ jak i odpłatne.

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej polega na zapewnieniu pacjentom, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, przewozu środkiem transportu sanitarnego do najbliższej placówki udzielającej świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania pacjenta, w przypadkach określonych przepisami.

Z transportu może także skorzystać pacjent, który jest zdolny do samodzielnego poruszania się, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przejazd środkami transportu sanitarnego jest wówczas finansowany w 40 procentach ze środków publicznych w przypadku. W innych przypadkach jest możliwe skorzystanie z transportu odpłatnego.

Centrum Medyczne Medicor oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz diagnostykę. Placówka posiada pracownię diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym oraz diagnostyki laboratoryjnej, oferuje także usługi w zakresie stomatologii i medycyny pracy, prowadzi gabinet endoskopii.

Główny budynek Centrum mieści się w Rzeszowie przy ulicy Jabłońskiego 2/4. Pozostałe placówki znajdują się przy ulicach Kochanowskiego 15 (medycyna rodzinna), przy Alei Piłsudskiego 31 (rezonans magnetyczny, stomatologia oraz ortodoncja), a także przy ulicy Wyzwolenia 6 (ośrodek medycyny pracy). Z Centrum współpracuje Centrum Leczenia Niepłodności Parens sp. z o.o. prowadzące sieć przychodni w całej Polsce, między innymi w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 21.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ. Kontrakt placówki na rok 2014 ma wartość  4 359 611,20 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz leczenia szpitalnego (gastroenterologia, zespół opieki dziennej). Centrum współpracuje także z dużymi sieciami medycznymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Polski. Centrum prowadzi Medicor sp. z o.o., której prezesem jest Tadeusz Mazurek.