NZOZ Medicus: list do prezesa NFZ

0
1087

Właściciele NZOZ-u Medicus z Żywca skierowali pismo do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym proszą o wyjaśnienie sytuacji związanej z zawieszeniem postępowań konkursowych w ramach chirurgii jednego dnia oraz o niezwłoczne rozpisanie konkursu lub aneksowanie obecnych umów obowiązujących do 31 grudnia 2011 roku.

NZOZ Medicus działa od 1998 roku, a od roku 2001, jako jedyny na terenie powiatu żywieckiego, świadczy usługi w ramach chirurgii jednego dnia w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej , ortopedii urologii i ginekologii finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Rocznie wykonywanych jest tutaj około1000 zabiegów operacyjnych metodami laparoskopowymi (cholecystektomie, zabiegi urologiczne, ginekologiczne), endoskopowymi (zabiegi urologiczne , chirurgiczne), artroskopowymi jak również klasycznymi (u dzieci są to operacje przepuklin, wodniaków jąder, wnętrostwa, nowotworów skóry, stulejek, a u dorosłych operacje przepuklin, wodniaków jąder, nowotworów skóry, żylaków odbytu , szczelin odbytu, żylaków kończyn dolnych, żylaków powrózka nasiennego, zabiegi w zakresie mięśni i operacje kostnych). Zabiegi odbywają się w znieczuleniu miejscowym i ogólnym. Pacjenci operowani w znieczuleniu ogólnym przebywają w ośrodku do 24 godzin, a jeżeli zachodzi potrzeba to nawet dłużej . Ośrodek spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej . Placówka posiada również certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie chirurgii krótkoterminowej.

Właściciele NZOZ-u podkreślają, że ponieśli ogromne koszty (kredyty bankowe), aby rozbudować, wyposażyć placówkę i spełnić wymogi, by móc w sposób uczciwy i zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną realizować świadczenia. Placówka posiada rzesze zadowolonych pacjentów oraz znikomy odsetek powikłań. Już w tej chwili jest kolejna pacjentów oczekujących na zabiegi operacyjne w tej placówce w roku 2012.

„Zaprzestanie udzielania świadczeń spowoduje brak dostępu pacjentów do świadczeń jakie gwarantuje im Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Roz. Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 z późniejszymi zmianami), a po naszej stronie jak również naszych pracowników problemy ekonomiczne , których nie byliśmy w stanie przewidzieć trwając w przeświadczeniu , że żyjemy w państwie prawa” – napisał w liście do prezesa NFZ Jacka Paszkiewicz, Maurycy Jakubiec, dyrektor placówki.

Kontrakt NZOZ-u Medicus na rok 2011 ma wartość 4 125 830,39 zł i dotyczy oprócz leczenia szpitalnego także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Na leczenie szpitalne w zakresie chirurgii jednego dnia przeznaczone jest 1 867 824 zł.