NZOZ Primus: nowa poradnia specjalistyczna

0
1023

NZOZ Primus z Brudzowic (województwo śląskie) rozszerzył zakres oferowanych usług o poradnię nefrologiczną. Usługi nowej poradni są wyłącznie komercyjne. Koszt konsultacji wynosi 100 zł.

Poradnia nefrologiczna oferuje badanie, rozpoznawanie i leczenie chorób nerek. W odróżnieniu od urologii, nefrologia skupia się na leczeniu nieinwazyjnym (tzn. nie wymagająym pobytu pacjenta w szpitalu). Lekarz z tej dziedziny najczęściej zajmuje się przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami nerek.

Primus oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej, chirurgii stomatologicznej, ortopedii, proktologii. Prowadzi kilkanaście poradni specjalistycznych, usługi rehabilitacyjne. Można tutaj wykonać badania laboratoryjne, w tym także badania prenatalne, badania RTG, UKG, USG, EEG i EMG oraz urodynamiczne i endoskopowe. Placówka posiada transport medyczny, prowadzi pracownię psychologiczną i poradnię logopedyczną. Oferuje medycynę pracy.

Primus świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt placówki z NFZ zawarty na rok 2013 ma wartość 5 605 400,60 zł. Środki te finansują leczenie szpitalne w trybie chirurgii jednego dnia w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii oraz chirurgii twarzowo-szczękowej, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w kilkunastu poradniach, badania endoskopowe, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitacje leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.