casino siteleri

Opłaty Członkowskie

Miesięczne składki członkowskie pobierane są w następującej wysokości:

1) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym nie przekroczył 5.000.000,- zł – 150,00 zł;

2) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 5.000.000,- zł, ale nie przekroczył 10.000.000,- zł – 450,00 zł;

3) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 10.000.000,- zł, ale nie przekroczył 20.000.000,- zł – 750,00 zł;

4) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 20.000.000,- zł, ale nie przekroczył 40.000.000,- zł – 1.500,00 zł;

5) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 40.000.000,- zł, ale nie przekroczył 100.000.000,- zł – 2.000,00 zł;

6) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 100.000.000,- zł – 3.000,00 zł.

Obniżenie oraz podwyższenie zadeklarowanej składki – czasowe lub stałe, odbywa się na wniosek członka oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd.

marmaris escort