Obligacje na 7 mln zł dla EMC

0
868


Upper Finance Med Consulting pozyskała finansowanie dla spółki EMC Instytut Medyczny S.A. w formie emisji obligacji na kwotę  7 mln zł. Środki te będą przeznaczone na refinansowanie zobowiązań oraz finansowanie bieżącej działalności.

Finansowanie w formie emisji obligacji zostało pozyskane na bardzo korzystnych warunkach porównywanych do kredytów bankowych (WIBOR 6M, powiększony o marżę 3,5 p.p. w skali roku, zabezpieczona na nieruchomości).

Upper Finance Med Consulting to firma, która specjalizuje się  w pozyskiwaniu finansowania dla spółek, medycznych i około medycznych (producentów farmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego). Spółka oferuje pozyskiwanie kapitału w formie kredytów, obligacji , leasingu zwrotnego, pozyskanie inwestora, fuzje i przejęcia. Firmy z branży medycznej dzięki współpracy z Upper Finance Med. Consulting do tej pory uzyskały około 1mld zł. Klientami Upper Finance Med Consulting dotychczas były głównie spółki prywatne, akcyjne. Obecnie spółka rozwija także swoją ofertą dla placówek publicznych.

W ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach. Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku  o blisko 13 procent w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 80,34 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,72 mln zł.