Od 1 września – nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych

0
725

1 września 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory zleceń, które odzwierciedlają nowe zasady postępowania ze zleceniem, zawarte w nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o elektroniczne potwierdzenie zlecenia, nie wymagające wizyty w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 sierpnia 2019 roku (poz. 1555).