Od 1 września– zmiany w badaniach uczniów

0
1736

1 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich tych kandydatów i uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Dotyczy ono także doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie takich czynników.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy>>>

Przepisy rozporządzenia będą obowiązywały również w stosunku do uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Rozporządzenie określa zawartość skierowania na badanie, sposób jego przeprowadzania oraz zawartość zaświadczenia lekarskiego.

Od orzeczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej będzie przysługiwało odwołanie wnoszone w ciągu 14 dni, lekarz będzie je przekazywał w ciągu 7 dni do podmiotu odwoławczego, który także w ciągu 14 dni przeprowadzi badanie w trybie odwoławczym. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym będzie ostateczne.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 sierpnia 2019 (poz. 1651).