Od 24 sierpnia nowe przepisy o kształceniu pielęgniarek

0
399

24 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadza zmiany dotyczące kształcenia przedstawicielek tych zawodów na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa.

Studia pierwszego stopnia na tych kierunkach będą mogły być prowadzone także w formie niestacjonarnej. Treści programowe studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej będą takie same jak studiów prowadzonych w formie stacjonarnej, a czas trwania studiów niestacjonarnych nie będzie mógł być krótszy od czasu trwania tych prowadzonych w formie stacjonarnej.

Studia te będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które będą chciały zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Poza tym, zgodnie z przepisami ustawy, pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ustawa z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 8 sierpnia 2019 (poz. 1490).