Od roku 2017 Uczelnia Łazarskiego będzie kształcić lekarzy

0
715

Nowy kierunek – lekarski zostanie uruchomiony na warszawskiej Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja zostanie otwarta wiosną 2017 roku. Opłaty za studia nie będą odbiegać od standardów rynkowych.

Zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego 16 marca 2016 roku. Natomiast już 2 lipca 2015 roku wniosek uczelni w tej sprawie otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oznacza to, że uczelnia spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego.

Partnerem strategicznym uczelni w prowadzeniu kierunku lekarskiego jest Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, w którym będzie odbywać się większość zajęć. Jest to jedna z najlepszych placówek w regionie. Posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także między innymi nagrodę Innowacyjny Szpital, nagrodę Autorytet w dziedzinie Chirurgii Victoria, wyróżnienie w konkursie Teraz Polska. Szpital MSW jest ceniony przede wszystkim za innowacyjne zabiegi kardiochirurgiczne, endoskopowe, przeznaczyniowe, mikrochirurgię oraz przeszczepy trzustki.

Kadra dydaktyczna kierunku lekarskiego będzie składała się z doświadczonych pracowników nauki z wieloletnim stażem, specjalistów w danych dziedzinach. Studia lekarskie będą prowadzone w języku polskim.

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingach wydziałów prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Więcej informacji na temat nowego kierunku znajduje się na stronie Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego: www.lazarski.pl/pl/wydzialy/Wydzial-Medyczny/