Odbyło się Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

0
934

21 maja 2015 roku w Katowicach, w hotelu Qubus odbyło się Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, a także Śląski Związek Pracodawców Prywatnych.

Konferencję wspierało również liczne grono patronów medialnych, w tym portal www.medycynaprywatna.pl, oraz 20 firm obecnych w części wystawowej.

Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie rozpoczęło się od wykładu otwierającego pt. “Wyzwania medycyny, czyli gdzie szukać… finansowania”, który był prowadzony przez Krzysztofa Machę,  eksperta Pracodawców RP oraz wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Prelegent w trakcie swojego wystąpienia przedstawił dane statystyczne dotyczące udziału publicznych i prywatnych podmiotów, a także omówił kluczowe procesy na rynku ochrony zdrowia w Polsce po roku 2014. Drugi z wykładów podczas części głównej dotyczył systemu usprawniającego proces cyfryzacji i udostępniania papierowej dokumentacji medycznej.

Rozmowa z Krzysztofem Machą dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/

Po tej prelekcji nastąpił podział na cztery ścieżki tematyczne, a także równolegle odbywające się warsztaty towarzyszące, które dotyczyły efektywnego zarządzania w placówkach leczniczych. Podczas poszczególnych bloków uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dotacji unijnych, procesu informatyzacji, wzrostu efektywności i zarządzania strategicznego placówki medycznej, ochrony danych osobowych, telemedycyny, dokumentacji medycznej czy też współpracy z personelem.

Ostatni moduł spotkania był złożony z dwóch ścieżek. Pierwsza dotyczyła tematów ściśle związanych z turystyką medyczną oraz potencjału rynków zagranicznych i zasad współpracy, natomiast druga skupiała zagadnienia prawne takie jak zgoda pacjenta na zabieg oraz poprowadzone przez mec. Katarzynę Fortak-Karasińską nadwykonania w NFZ.

Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie również odbędzie się w Katowicach, planowana jest na maj 2016 roku.