Oddział PAKS w Bielsku-Białej częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

0
991

Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył do grona oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru z zakresu leczenia hipotermii głębokiej u dorosłych, dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM).

Oddział PAKS jest 29. placówką w kraju, która posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz aparaturę pozwalającą na ratowanie życia chorych w tak ciężkim stanie. Ściśle współpracuje przy tym z pogotowiem ratunkowym oraz Wojewódzkim Szpitalem w Bielsku-Białej, od dawna będącym częścią systemu PRM.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej prowadzi całodobowy dyżur dla chorych ze schorzeniami układu krążenia. Placówka posiada pracownię hemodynamiki, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie sale operacyjne, w tym tzw. salę hybrydową, umożliwiającą interdyscyplinarnemu zespołowi kardiochirurgiczno-kardiologicznemu przeprowadzanie innowacyjnych operacji implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjnych operacji naczyń wieńcowych i hybrydowych operacji tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca. Opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który wyposażony jest w 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

– Rocznie przeprowadzamy u pacjentów ponad tysiąc niezwykle skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych ratujących życie, w większości w krążeniu pozaustrojowym. Osiągamy przy tym doskonałe wyniki leczenia, które potwierdzają dane z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Mamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również odpowiednie przygotowanie techniczne i organizacyjne do ratowania chorych w najcięższym stanie. Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc szpital wojewódzki w Bielsku-Białej oraz cały system ratownictwa medycznego w Polsce, poprzez niesienie pomocy chorym  w głębokiej hipotermii. – mówi profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współzałożyciel Grupy American Heart of Poland.

– Ścisła współpraca z profesorem Dariuszem Maciejewskim, ordynatorem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz pogotowiem ratunkowym, które jeszcze w trakcie transportu chorego przekazuje nam pełną informację medyczną o stanie pacjenta za pomocą specjalnego systemu informatycznego, pozwala nam wspólnie wybrać najlepszą dla danego chorego metodę terapeutyczną i odpowiednio przygotować się na jego przyjęcie na oddział. To z kolei przekłada się na większą skuteczność leczenia. – dodaje  dr hab. n.med. Marek Cisowski, ordynator oddziału kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej. 

Oddział PAKS w Bielsku Białej powstał w 2012 roku. Stanowi część Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland. Ośrodek zajmuje się nie tylko ratowaniem zdrowia i życia chorych ze schorzeniami układu krążenia, ale także opracowywaniem nowoczesnych metod leczenia oraz szkoleniem specjalistów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Placówka posiada certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, będący formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych przez nią usług medycznych.