Odwołanie dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

0
1018

22 listopada 2012 roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz odwołał ze stanowiska dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszka Sikorskiego. Jako przyczyny odwołania podano nieprawidłowości związane z realizacją projektu e-RZOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Jednocześnie z dyrektorem Sikorskim odwołane zostały również trzy inne osoby, zatrudnione w CSIOZ na stanowiskach kierowniczych.

Na stanowisko dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia został powołany Pan Marcin Kędzierski – dotychczasowy zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej jest częścią większego projektu pod nazwą „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Platforma umożliwi organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji projektu obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2).

W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku miała zostać zakończona realizacja systemu administracji.

Już na początku 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wdrażanie projektów przez CSIOZ i zapowiedziała kolejne kontrole w drugim półroczku 2012 roku. Uwagi dotyczyły wówczas między innymi postępu prac oraz współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.