Ogłoszono stan epidemii na obszarze RP

0
376

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 roku wprowadziło od tego dnia stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy rozporządzenia mówią o tym, że podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość pacjentów na podstawie danych przekazanych przez nich za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia tego prawa pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów. Skierowanie do poradni specjalistycznej trzeba dostarczyć w terminie 21 dni od rejestracji, najpóźniej w dniu wizyty (dotychczas obowiązkowe było dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni od rejestracji). Osoby, które nie zgłoszą się w terminie na wizytę, zostaną ponownie wpisane na listę oczekujących.

Z rozporządzenia wynika, że zaprzestają prowadzenia działalności samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest KRUS, sanatoria a także placówki oferujące świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Zlecenie na wyroby medyczne i zlecenia naprawy tych wyrobów także mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przypadku braku możliwości weryfikacji tych zleceń za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W okresie ogłoszonego stanu epidemii nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

O obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu informuje wojewoda,  na podstawie informacji uzyskanej od wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie wprowadza ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, chodzi o przyjazdy z zagranicy drogą kolejową. Osoby powracające z zagranicy muszą odbywać obowiązkową kwarantannę.

Rozporządzenia określa, jakie świadczenia otrzymuje osoba odbywająca kwarantannę, mówi także o ograniczeniach lub zakazie obrotu i używania określonych przedmiotów (gogle ochronne, kombinezony, maski, ochraniacze, rękawiczki, środki do dezynfekcji).

Przepisy rozporządzenia wprowadziły ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy – obiektów gastronomicznych, konferencyjnych, targowych, kongresowych, kulturalnych, sportowych, kin, kasyn, bibliotek, miejsc kultu religijnego oraz centrów handlowych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zostało tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (poz. 491).