Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych działa od 15 lat

0
467

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych obchodzi w 2017 roku 15-lecie działalności. Organizacja skupia 103 podmioty lecznicze, zarządzające 180 szpitalami. 1 grudnia 2017 roku OSSP zorganizowało z okazji jubileuszu debatę, której tematem była sytuacja prywatnych szpitali w systemie ochrony zdrowia.

W debacie wzięli udział między innymi: prof. dr hab. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Andrzej Jacyna, prezes NFZ, poseł Beata Małecka-Libera, poseł Andrzej Sośnierz, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, mecenas Katarzyna Fortak-Karasińska z Kancelarii Forta & Karasiński Radcowie Prawni, Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014-2017, ekspert Supra Brokers.

Uczestnicy debaty wyrazili obawę o dalsze funkcjonowanie prywatnego sektora w sytuacji, gdy w życie weszła sieć szpitali. Znalazło się w niej jedynie około 60 prywatnych placówek (10 procent wszystkich szpitali w sieci). Pozostałe będą liczyły na kontrakty w konkursach, których ogłoszenie NFZ zapowiada na wiosnę 2018 roku.

Andrzej Jacyna, prezes NFZ, zapowiedział na podczas debaty, że do placówek prywatnych może trafić około siedem procent budżetu NFZ i że oddziały Funduszu będą decydowały o ich rozdzieleniu.

– Czekamy na kontraktowanie, ale jesteśmy sceptyczni wobec zapewnień NFZ, że środków wystarczy dla wszystkich – mówi prezes OSSP Andrzej Sokołowski.

Szpitale zrzeszone w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych dysponują ponad 2,7 tysiącem łóżek szpitalnych i ponad 7,6 tysiącem wykwalifikowanych pracowników. Według OSSP podmioty prywatne stanowią ponad 42 procent rynku ochrony zdrowia w Polsce. Wartość świadczeń szpitalnych zakontraktowanych w 2016 roku przez szpitale prywatne wyniosła 4,7 mld zł. Kontrakty te stanowiły około 13,4 procenta ogółu zakontraktowanych świadczeń.

Kontrakty z NFZ stanowią 92 procent przychodów z procedur szpitalnych w tych podmiotach. Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie świadczenia, to środki z Funduszu stanowią około 65 procent przychodów prywatnych szpitali.

Bez publicznych środków część szpitali może upaść. Łatwiej zapewne będzie tym działającym w większych miastach, które stawiają na świadczenia komercyjne, abonamenty lub współpracę z ubezpieczycielami. Inaczej może wyglądać sytuacja w mniejszych miejscowościach. Tam placówki pozbawione środków z NFZ mogą nie przetrwać, co jednocześnie będzie oznaczać dłuższe kolejki oczekiwania na świadczenia w placówkach publicznych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni. W roku 2011 zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za zadanie wspólnie wspierać zmiany w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do: poprawy systemu opieki nad pacjentami, do podnoszenia jakości świadczonych usług, równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora niepublicznych szpitali w Polsce.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych.