Okołooperacyjna Karta Kontrolna w kolejnych szpitalach prywatnych

0
1071

Kolejne placówki dołączyły do listy instytucji, które zadeklarowały stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Wśród nich są prywatne szpitale: Formmed z Babic Nowych oraz Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej z Bielska-Białej.

Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed oferuje procedury chirurgiczne dotyczące korekt wad i zaburzeń rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem wad twarzy i czaszki, w tym rozszczepu wargi lub podniebienia. W Formmed wykonywane są również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej oraz medycyny estetycznej. Przyjmują tutaj specjaliści: ortodonta, stomatolog, logopeda, pediatra, neurolog, laryngolog, gastroenterolog, dermatolog, specjaliści medycyny estetycznej, chirurdzy. Placówka oferuje usługi komercyjne.

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej z Bielska-Białej posiada cztery oddziały szpitalne. Przeznaczone są dla pacjentów, którzy mogą korzystać z zabiegów w zakresie chirurgii plastycznej, urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii i chirurgii ogólnej. Szpital posiada także oddział chirurgii krótkoterminowej, wykonujący zabiegi w zakresie chirurgii dziecięcej, oraz pięć poradni specjalistycznej. Placówka posiada dwie sale operacyjne i zespół sal zabiegowych. Oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2013 ma wartość 7 942 143,20 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”, która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okołooperacyjną Kartę Kontrolną , która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. Karta jest dostępna na stronie: http://www.cmj.org.pl/who/okk.pdf

OKK jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest wykorzystywana obecnie przez 112 polskich szpitali. Pełna lista placówek stosujących Kartę znajduje się na stronie: http://www.cmj.org.pl/who/okk/instytucje_stosujace_okk.php