Określono składy zespołów ratownictwa medycznego

0
430

1 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Rozporządzenie określa wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji.

W załącznikach do rozporządzenia zawarto warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez  specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, podstawowy zespół ratownictwa medycznego oraz lotniczy zespół ratownictwa medycznego.

Zgodnie z tymi przepisami w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodzi lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny, w skład podstawowego zespołu ratownictwa medycznego – pielęgniarka i ratownik, a w skład lotniczego zespołu ratownictwa medycznego – lekarz, pielęgniarka, ratownik oraz pilot zawodowy.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 lutego 2019.

Od 1 kwietnia 2019 roku wejdą także w życie przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z którymi umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym działającym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj  na ten temat: Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym opublikowana>>>