Okulistyka: rozporządzenie MZ bez zmian

0
897

Na początku grudnia 2011 Ministerstwo Zdrowia zapowiadało zmianę rozporządzenia dotyczącego wykonywania zabiegów leczenia zaćmy i jaskry i zawartego w nim wymogu udziału pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego. Jednak dotychczas nie zostało ono zmienione. Wymogi te zawarte są także w zarządzeniu prezesa NFZ.

– Zarządzenie prezesa NFZ jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowa – oświadczył Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niektóre oddziały wojewódzkie aneksują umowy na dotychczasowych zasadach (bez wymogu posiadania specjalistycznej pielęgniarki). Dzieje się tak na przykład w województwie pomorskim. Nie wiadomo jednak, czy do czasu ogłoszenia nowych konkursów rozporządzenie zostanie zmienione, czy też obowiązywać będzie to, które nakłada na podmioty medyczne wymóg udziału pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego przy realizacji zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry.
Przeciwko temu zapisowi opowiadają się prywatne placówki oferujące tego typu zabiegi, motywując to tym, że niewiele jest pielęgniarek ze specjalnością pielęgniarstwa operacyjnego i dlatego wiele placówek medycznych, zarówno publicznych jak i prywatnych, może nie spełnić tego wymogu i tym samym podpisać kontraktu z NFZ na wykonywanie tych zabiegów. Argumentem jest także to, że wyjątkowo krótki termin upływający od momentu wejścia w życie rozporządzenia do ogłoszenia konkursu ofert uniemożliwia zatrudnienie, a tym bardziej wyszkolenie pielęgniarek z wymaganą specjalizacją (w tym zakresie studiów kierunkowych okres kształcenia zajmuje 3 lata). Poza tym, jak podkreślają prowadzący placówki specjalizujące się w okulistyce, wymóg taki nie ma uzasadnienia medycznego, tym bardziej, że dotyczy tylko dwóch zabiegów i nie dotyczy pozostałych świadczeń z zakresu okulistyki, w tym o wiele trudniejszych medycznie zabiegów przeszczepienia rogówki lub witrektomii.

Wymóg dotyczący obecności pielęgniarki operacyjnej przy zabiegach operacji zaćmy i jaskry zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2011 roku, dotyczące zmiany rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 202, poz. 1191).