Okulus organizatorem akcji „Okuliści dla Afryki”

0
813

Klinika Okulus z Bielska Białej jest pomysłodawcą i animatorem międzynarodowej kampanii społecznej pod nazwą „Okuliści dla Afryki”. W ramach I etapu akcji, prowadzonej pod patronatem „Fundacji Dzieci Afryki”, 29 września 2012 roku. do Kamerunu na dwa tygodnie wyjeżdżają dr n. med. Iwona Filipecka i mgr Agnieszka Lembowicz, optometrystka.

Celem akcji jest przebadanie i poddanie leczeniu  około 1200 dzieci, którymi opiekuje się 5 misji katolickich. Dzieci te znajdują się w sytuacji wykluczenia społecznego, między innymi z powodu nieleczonych lub niekorygowanych wad wzroku. Badania będą się odbywały w misji oraz w okolicznych osadach i domach dziecka.
–  Naszym celem jest przebadanie 500 – 800 miejscowych dzieci, co jest bardzo ambitnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę ograniczony czas oraz lokalne warunki: prąd przez kilka godzin dziennie, brak dróg i trudności z przemieszczaniem, brak lekarstw i sprzętu medycznego. Ten ostatni w całości musimy przywieźć z Polski. Po powrocie do Polski, dla każdego dziecka z zaburzeniami widzenia, zostaną przygotowane odpowiednie okulary, które następnie zostaną wysłane do Kamerunu i przekazane dzieciom – mówi dr Iwona Filipecka

Inicjatywa ,,Okuliści dla Afryki” nie jest akcją jednorazową. W planach jest utworzenie gabinetu z odpowiednim sprzętem okulistycznym na miejscu. W ten sposób każdy okulista lub optometrysta z Polski lub ze świata, będzie mógł pojechać do Kamerunu i przebadać wzrok dorosłych lub dzieci. W podobny sposób działa akcja ,,Dentysta w Afryce”, który stworzył gabinet stomatologiczny w misji Abong- Mbang. W związku z tym organizatorzy akcji poszukują sponsorów, którzy umożliwią zakup potrzebnego do tego celu sprzętu. Na wyposażenie gabinetu okulistycznego i zakup podstawowego analizatora krwi pogrzebne jest około 30 tysięcy złotych. Zbieraniem pieniędzy zajmuje się Fundacja Dzieci Afryki, która od lat wspomaga pracę polskich misjonarzy w Afryce. Główną działalnością Fundacji jest realizacja programów pomocowych za pośrednictwem polskich misjonarek ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła. Fundacja wspiera między innymi budowę i działalność nowego domu dla sierot oraz programy:,,Żywię dziecko w Nguelemendouka” („Adopcja Serca” dziecka z Oratorium) i ,,Bilet do Świata” (stypendia dla uzdolnionych wychowanków Oratorium).

NZOZ Klinka Okulus został założony w 2002 roku. Oferuje pełną diagnostykę oraz leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu. Okulus leczy około 17 tys. chorych rocznie, którzy mogą zasięgnąć konsultacji w ramach poradni okulistycznej, poddać się diagnostyce w poradni angiografii fluoresceinowej, pracowni laseroterapii i tomografii ocznej oraz zabiegowi na oddziale okulistycznym. Okulus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2012 ma wartość prawie 1,7 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne a także świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.