Opieka paliatywna w Polsce: potrzebna zmiana finansowania

0
995

W Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem: „Opieka Paliatywna w Polsce 2013”. Zgłoszone podczas spotkania postulaty dotyczyły  finansowania tej dziedziny medycyny oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych.

– Najważniejsze z nich to zmiana sposobu finansowania opieki stacjonarnej, zmiana organizacyjna w zakresie współpracy z leczeniem onkologicznym, zmiana nie tyle zasad, co kwot przeznaczanych na hospicja domowe, przygotowanie Narodowego Programu Rozwoju opieki Paliatywnej i zorganizowanie platformy współpracy między onkologią, geriatrią i medycyną paliatywną – mówi dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, konsultant krajowy w dziedzinie  medycyny paliatywnej oraz opiekun merytoryczny konferencji.

Zdaniem Aleksandry Ciałkowskiej – Rysz konieczne jest zwiększenie finansowania stacjonarnych poradni zajmujących się opieką paliatywną. Obecne wyceny są niedoszacowane o około 30 – 40 procent, co utrudnia otoczenie pacjenta należytą opieką.

Potrzebna jest zmiana statusu podmiotów zajmujących się opieką nad chorymi na raka. Powinno to polegać na ustanowieniu przy świadczeniodawcach onkologicznych zakładów wspomagających, zajmujących się na przykład leczeniem bólu, czy ograniczeniem cierpienia pacjenta.
– To bardzo ważne dla naszego środowiska. Wśród naszych pacjentów ponad 90 procent to chorzy na nowotwory. Dopiero w drugiej kolejności, i w znacznie mniejszym wymiarze to cierpiący na schorzenia neurologiczne – mówiła na konferencji Aleksandra Ciałkowska – Rysz.

Kolejnym postulatem było podniesienie nie zmienianej od laty wyceny świadczeń hospicjów domowych. Jak mówili uczestnicy kongresu „choćby o wskaźnik inflacji”.
– Zależy nam też na przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju Opieki Paliatywnej i skorelowaniu z odpowiednim programem zwalczania chorób nowotworowych. Osobnym postulatem jest stworzenie efektywnej współpracy w trójkącie opieka paliatywna – onkologia – geriatria. – Bo lwia część naszych podopiecznych to pacjenci po 60 roku życia – pointowała Aleksandra Ciałkowska – Rysz.

Konferencja „Opieka Paliatywna w Polsce odbyła się 12 kwietnia 2013 roku. Jej organizatorami byli: wydawnictwo Termedia, redakcja czasopisma Medycyna Paliatywna oraz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.