Opieka transgraniczna to mniej środków na kontrakty z NFZ

0
774

Wejście w życie unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece medycznej będzie szansą na dodatkowe źródło finansowania dla podmiotów medycznych w Polsce, ale jednocześnie może spowodować zmniejszenie środków przeznaczonych na kontraktowanie przez NFZ usług w kraju.

– Ryzyko wprowadzenia w życie tej dyrektywy polega na tym, że na polski system finansowania usług medycznych zostanie nałożony drugi system. Środki przeznaczone na usługi finasowanie z Funduszu zostaną zmniejszone o środki, które zostaną przekazane na leczenie polskich obywateli za granicą – mówiła Wiesława Kłos, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbył się 10 maja 2013 roku w Warszawie. – Tymczasem składka zdrowotna, która jest źródłem tych środków, nie wzrośnie.

NFZ będzie więc musiał wyodrębnić środki na świadczenia usług za granicą z funduszu, którym obecnie dysponuje.
– Wiadomo, że zapotrzebowanie na te środki może być różne w poszczególnych województwach. Być może w niektórych, na przykład przygranicznych, będzie ono większe. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy w związku z tym będzie trzeba także zmienić algorytm, według którego środki Funduszu będą dzielone na poszczególne województwa – mówiła Wiesława Kłos.

Skutkiem wprowadzenia w życie dyrektywy będzie także konieczność zwiększenia zatrudnienia w Narodowym Funduszu Zdrowia, chociażby z powodu utworzenia obowiązkowych punktów informacyjnych przy oddziałach wojewódzkich oraz przy centrali NFZ. Obecnie koszty administracyjne Funduszu pochłaniają zaledwie 1 procent składki brutto (w innych krajach unijnych są one wyższe), być może powstanie konieczność ich zwiększenia.