Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia

0
887

Dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska

Opieka zdrowotna oparta na wartości (ang. value based healthcare) i dowodach medycznych (ang. evidence based medicine) to lepsze życie dla chorych i bardziej racjonalne decyzje refundacyjne dla płatnika. Na tegorocznym Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy dyskutowaliśmy o tym, jakie rozwiązania pozwolą zapewnić optymalne finansowanie jak najskuteczniejszego leczenia dla wszystkich pacjentów.

Omawiany model opieki wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem w aktualnych warunkach ekonomicznych i demograficznych, w których potrzeby finansowe sektora zdrowotnego są coraz większe. Stosowany jest w wielu krajach europejskich, a w Polsce w niektórych dziedzinach opieki zdrowotnej, na przykład w kardiologii i opiece nad kobietami w ciąży.

W modelu opieki opartej na wartości świadczeniodawcy dążą do osiągniecia najbardziej efektywnego wyniku leczenia. W ten sposób osiągają lepsze wyniki terapeutyczne oraz większe zadowolenie pacjentów. Płatnik natomiast może kontrolować koszty i zmniejszać ryzyko związane z zapłatą za nieadekwatne lub słabsze jakościowo leczenie. Nie bez znaczenia jest fakt, że jednocześnie zmniejszają się ogólne wydatki na opiekę zdrowotną lub przynajmniej są racjonalizowane.

Jakość świadczeń zdrowotnych ma ogromne znaczenie w przypadku pacjentów nefrologicznych, leczonych na co dzień w naszych ośrodkach Centrum Dializ Fresenius. Uzyskanie i utrzymywanie dobrych wyników medycznych w opiece nefrologicznej pozwala pacjentom osiągnąć lepszy ogólny stan zdrowia. U efektywniej leczonych pacjentów niewydolność nerek postępuje wolniej, a więc ich ogólny stan zdrowia i samopoczucie są lepsze. Mniejsza liczba powikłań, a co za tym idzie, dni hospitalizacji, stanowi bezpośrednie finansowe odciążenie budżetu państwa. W dalszym rozrachunku, redukowane są koszty badań diagnostycznych, kolejnych wizyt u lekarzy specjalistów czy leków.

Bardzo się cieszę, że podczas debaty na Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy tak wiele osób związanych z zarządzaniem opieką zdrowotną i ekspertów z zakresu finansowania służby zdrowia otwarcie wyrażało poparcie dla wprowadzenia opieki opartej na wartości w Polsce w różnych dziedzinach medycyny. Omówiliśmy konkretne przykłady i możliwości wspólnego działania. Jestem przekonany, że to kolejny krok w stronę wypracowania usprawnień systemowych, którego pozytywne skutki odczują przede wszystkim pacjenci.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Forum Ekonomicznym w Krynicy>>>

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,2 miliona na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci ponad 3.900 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 336.000 pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Dializa jest zabiegiem umożliwiającym oczyszczenie krwi z toksycznych produktów przemiany materii, usunięcie nadmiaru wody z organizmu i wyrównanie zaburzeń jonowych krwi w sposób zbliżony do tego, w jaki czyni to nerka. W nefrologii stosuje się zabiegi dializacyjne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie kwalifikują się do zabiegu przeszczepienia nerki, bądź oczekują na ten zabieg. Jest to zabieg podtrzymujący przy życiu.

Czytaj także: Innowacje w opiece nad pacjentem – ważny głos Medicover Polska podczas Forum Ochrony Zdrowia>>>

Hemodializa jest to dializa pozaustrojowa. Polega na stworzeniu stałego dostępu naczyniowego, dzięki czemu można pobierać strumień krwi do dializatora, w którym krew jest oczyszczana (przy pomocy specjalnego płynu dializacyjnego). Po jednej stronie błony dializatora przepływa krew, a po drugiej – płyn dializacyjny. Na zasadzie dyfuzji zbędnie produkty przemiany materii przedostają się przez błonę półprzepuszczalną z krwi do płynu dializacyjnego. Oczyszczona krew wraca do pacjenta.

Dializowany chory musi wykonywać zabieg w stacji dializ 3 razy w tygodniu. Każda wizyta trwa kilka godzin.

Dializa otrzewnowa jest to dializa wewnątrzustrojowa. Błona otrzewnowa wykorzystana jest jako półprzepuszczalna błona dializacyjna. Do jamy brzusznej wprowadzany jest płyn dializacyjny. Płyn wprowadza się poprzez specjalistyczny cewnik umieszczany na stałe w jamie brzusznej pacjenta. Zabiegi wykonywane są samodzielnie przez pacjenta w domu, po przejściu odpowiedniego szkolenia. Pacjent do ośrodka dializ udaje się tylko na kontrolę.

W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest około 20.000 pacjentów.