Opublikowano szczegóły programu rehabilitacji pocovidowej

0
272

Narodowy Fundusz Zdrowi zaprezentował kompleksowy program rehabilitacji dla osób, które chorowały na Covid-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni i będzie obejmowała opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień świadczenia NFZ zapłaci 188 zł.

Celem takiej rehabilitacji ma być poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej powrót do sprawności fizycznej oraz pozytywny wpływ na kondycję psychiczną.

Świadczenia będą realizowane na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą Covid-19.

W programie mogą uczestniczyć placówki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym i są wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń covidowych. Muszą także posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji.

Czytaj także: Alab i Testlix umożliwiają wykonywanie testów na Covid-19 w domu>>>

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z Covid-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań, takich jak RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy) oraz EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby Covid-19.

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje między innymi kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także inhalacje, treningi marszowe, balneoterapię, hydroterapię i fizykoterapię, treningi relaksacyjne oraz edukację zdrowotną i leczenie dietetyczne.

Pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Placówka uczestnicząca w programie ma także zapewnić pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne. Postępy pacjenta w powrocie do zdrowia będą na bieżąco monitorowane.

Czytaj także: Prywatne placówki pozytywnie ocenione za działalność podczas pandemii>>>

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty te pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Szczegóły programu znajdują się w zarządzeniu prezesa NFZ>>>