Opublikowano wzory wniosków w sprawie świadczeń uzyskanych poza granicami

0
907

7 listopada 2014 roku publikowane zostało rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu a także w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej uzyskanych poza granicami kraju.

Pierwsze z rozporządzeń dostępne jest na stronie:  www.nfz.gov.pl

Rozporządzenie ma na celu określenie procedury składania i rozpatrywania wniosków o wydanie zgody na uzyskanie lub kontynuację w innym państwie UE świadczenia opieki zdrowotnej oraz uregulowanie procesu rozliczania kosztów transportu.


Drugie rozporządzenie znajduje się na stronie: www.nfz.gov.pl

Rozporządzenie wprowadza ogólny wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej uzyskanych poza granicami kraju.

Zasadnicza część tych regulacji weszła w życie 15 listopada 2014 roku.

www.fandk.com.pl