Orlen Medica: usługi w Galerii Mazovia w Płocku

0
1203


Orlen Medica z Płocka od początku marca 2013 roku prowadzi swoje stoisko na terenie płockiej Galerii Handlowej Mazovia, Na stoisku oferowane są bezpłatne porady specjalistyczne oraz podstawowe badania diagnostyczne.

Zainteresowani mogli już skorzystać na stoisku Orlen Medica z pomiaru poziomu cukru oraz ciśnienia krwi, z porad dotyczących szczepień, rehabilitacji, z pokazów resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mogli także zapoznać się z działaniem kriokomory, a także skorzystać z porad lekarzy specjalistów – kardiologa i dietetyka. Można było także  skorzystać z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych.

Orlen Medica działa od stycznia 1998 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A. Świadczy usługi medyczne dla pracowników firm oraz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez utworzone przez siebie Centrum Medyczne PetroLek. Prowadzi w Płocku dwie placówki: przy ulicy Kutrzeby 11 oraz Chemików 7, które świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, oferują też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację, medycyny pracy oraz diagnostykę.

Kontrakt placówek z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2013 ma wartość 4 249 162,94 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę leczniczą oraz rehabilitację leczniczą.