Orzeczenia lekarskie bez pieczątek

0
472

29 listopada 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Rozporządzenie zawiera nowe wzory orzeczeń lekarskich i psychologicznych, w których nie stosuje się pieczęci uprawnionego lekarza.

Dotychczasowe wzory orzeczeń będą mogły być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowają ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 25 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 listopada 2019 roku (poz. 2212).