OSSP: prywatne szpitale – zagrożony potencjał

0
888


Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych z niepokojem przyjęło stanowisko rządzących, wskazujące na plany wykluczenia prywatnego szpitalnictwa z możliwości partycypowania w dostępie do ośrodków publicznych. Według OSSP klimat jaki ostatnio tworzy się wokół prywatnej ochrony zdrowia może doprowadzić do wstrzymania wielomilionowych inwestycji w tej dziedzinie.

Konsekwencją tego może być pozbawienie Polaków możliwości swobodnego wybierania szpitala, w ramach płaconej składki zdrowotnej, w którym mogą i chcą się leczyć. Takie traktowanie prywatnego szpitalnictwa realizującego misję publiczną może też znacznie utrudnić samorządom znajdowanie inwestorów, którzy przejmą i pomogą przekształcić i zrestrukturyzować publiczne, zadłużone szpitale. Rodzi to także obawę o dalszy udział funduszy inwestycyjnych w przekształcaniu sektora.

Stowarzyszenie widzi pilną potrzebę rozszerzenia działalności prywatnego szpitalnictwa oraz deklaruje stały potencjał i działania dla rozwoju tego sektora w Polsce. Podstawą powinno być równe traktowanie konkurentów publicznych i prywatnych aplikujących o kontrakty z publicznym płatnikiem.

OSSP zachęca swoich partnerów do szerokiej edukacji opinii publicznej w zakresie roli i miejsca szpitali prywatnych w systemie ochrony zdrowia. Członkowie stowarzyszenia są przekonani, że okres kiedy prywatne formy prowadzenia działalności nie znajdywały uznania ze strony władzy, mamy już dawno za sobą. Przykładem tego może być stały rozwój naszego kraju w oparciu o prywatne inwestycje w sferze przemysłu, handlu i usług. Prywatne szpitale nigdy nie były budowane ze składek podatników, nigdy – w przeciwieństwie do wielu publicznych szpitali – nie były oddłużane kosztem środków publicznych, nie są również ustawowo zwolnione z płacenia podatku od zysku. Tworzą one specjalistyczne i doskonale wyposażone miejsca pracy oraz  stale udzielają świadczeń bezpłatnie w zakresie limitu wyznaczonego wysokością   kontraktu zawartego z NFZ.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zadeklarowało, że nadal będzie kontynuować konstruktywny dialog z władzami publicznymi oraz partnerami społecznymi, którym leży na sercu troska o rozwój usług medycznych w naszym kraju i zwiększenie ich dostępności dla każdego obywatela.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP) jest najstarszą organizacją reprezentujących sektor szpitali prywatnych w Polsce. Jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego – opiniuje projekty rozporządzeń i ustaw Ministerstwa Zdrowia oraz zarządzenia prezesa NFZ, bierze udział w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz w komisjach sejmowych i senackich. Organizuje spotkania z władzami publicznymi i partnerami społecznymi. OSSP działa na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP). Jest także członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zgromadzenie, które obradowało w Gdyni 9 listopada 2012 roku, zostało zwołane z okazji 10-lecia działalności organizacji.