OSSP w sprawie pielęgniarek operacyjnych

0
916

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 września 2011 roku. Sprawa dotyczy obowiązku wykonywania świadczeń między innymi przez pielęgniarkę specjalistkę pielęgniarstwa operacyjnego.

Zapis ten znalazł się w punkcie 5 ppkt. 3 załącznika nr 3 (wymogi dotyczące personelu) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

OSSP zwraca się do Ministra Zdrowia z pytaniem, czy zatrudnianie pielęgniarek o specjalności instrumentariuszka lub też realizacja świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu okulistyki posiadającego stosowne doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych będzie stanowić wystarczający skład osobowy do realizacji zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry. Wymóg posiadania w składzie osobowym pielęgniarki z opisywaną specjalizacją nie dotyczy pozostałych świadczeń z zakresu okulistyki, w tym o wiele trudniejszych medycznie zabiegów przeszczepienia rogówki lub witrektomii.

W piśmie do Ministerstwa zauważono także, że wyjątkowo krótki termin upływający od momentu wejścia w życie rozporządzenia do ogłoszenia konkursu ofert uniemożliwia zatrudnienie, a tym bardziej wyszkolenie pielęgniarek tak by literalnie posiadały specjalizację z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego (w tym zakresie studiów kierunkowych okres kształcenia zajmuje 3 lata).