Ostrzegamy przed fałszywymi rejestrami świadczeniodawców leczniczych

0
784


Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni informuje, że w ostatnim czasie do podmiotów leczniczych wysyłane są pisma od nadawcy, podpisującego się jako Krajowy Rejestr Świadczeniodawców Leczniczych z wezwaniem do uregulowania w terminie 7 dni opłaty rejestracyjnej w wysokości 250 złotych.

Kancelaria zawiadamia, że niniejsze pisma nie rodzą po stronie podmiotu leczniczego żadnych obowiązków, a jednocześnie przestrzega przed odpowiadaniem na nie bądź dokonywaniem na rzecz nadawcy jakichkolwiek opłat.

– Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat – informuje kancelaria.

Choć nazwa przedsiębiorstwa sugeruje państwowy charakter instytucji, nadawcą jest w rzeczywistości prywatny przedsiębiorca, działający w formie spółki prawa handlowego. Powołany natomiast w treści pisma jako podstawa prawna art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 roku (Dz.U.2004, nr 173, poz, 1807) pochodzi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wskazuje na  równość oraz dowolność w zakresie obierania przedmiotu działalności – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

– Rejestr został utworzony w oparciu o zasadę swobody działalności gospodarczej, a jego działalność ma charakter wyłącznie komercyjny. Pismo z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej, traktować należy zatem jako ofertę zawarcia umowy, polegającej na odpłatnym dokonaniu wpisu w prywatnym rejestrze. Wpis do rzeczonego rejestru pozostaje jednak bez związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, wykonywaną działalnością leczniczą oraz ciążącymi na podmiotach leczniczych obowiązkami względem organów państwowych – ostrzegają prawnicy.

Więcej informacji udziela Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl