Otwock: zespół Europejskiego Centrum Zdrowia Laureatem Złotego Skalpela

0
781

W tegorocznej edycji konkursu Złoty Skalpel zwyciężył projekt Zespołu Hemodynamicznego Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. W Pracowni Hemodynamicznej tej kliniki rozwijane są nowe metody diagnostyki i terapii w zakresie krążenia płucnego.

Zwycięski projekt dotyczy balonowej angioplastyki tętnic płucnych i stworzenia pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się interwencyjną kardiologią, radiologią i kardiochirurgią krążenia płucnego.

Nagrodzona praca dotyczy określenia skuteczności i bezpieczeństwa oraz wdrożenia w Polsce – jako trzecim kraju na świecie, po Japonii i Norwegii – innowacyjnej metody leczenia: balonowej angioplastyki tętnic płucnych dla chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (Chronic Thrombo-embolic Pulmonary Hypertension, CTEPH), dyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego.

Jury oceniające projekty tegorocznej edycji Złotego Skalpela doceniło przydatność procedury i jej kliniczne znaczenie w poprawie wskaźników hemodynamicznych, a tym samym rokowania u pacjentów, którzy do tej pory nie mieliby innej opcji terapeutycznej poza ewentualnym przeszczepem płuc. Przy nominowaniu oceniano znaczenie projektu dla rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce, możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego, szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania. Pod uwagę brano także aspekty ekonomiczne.

Konkurs na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia Złoty Skalpel organizuje od roku 2008 redakcja Pulsu Medycyny.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock to specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii.

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. Wartość kontraktu na rok 2014 wynosi ponad 21 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, w takich zakresach jak: chemioterapia, kardiologia, onkologia kliniczna, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, programy lekowe, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (świadczenie w zakresie onkologii, badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.