PAKS otwiera I Oddział Kardiochirurgii

0
936

24 listopada 2011 otwarty zostanie I Oddział Kardiochirurgii spółki Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca. Placówka powstała na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala w Bielsku – Białej i stanowi jeden z podstawowych etapów utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego realizacja jest finansowana z środków Unii Europejskiej.

W Centrum będą wdrażane najnowsze technologie medyczne, służące do leczenia i do zapobiegania chorobom serca. Bielski Oddział Kardiochirurgii obejmuje łóżka szpitalne, oddział intensywnego nadzoru oraz dwie sale operacyjne wyposażone w sprzęt medyczny, pozwalający na wykonywanie operacji małoinwazyjnych oraz operacji z wykorzystaniem endowizji. W ośrodku znajduje się pierwsza w Polsce hybrydowa, chirurgiczna sala, wyposażona w stół operacyjny w pełni zintegrowany z aparaturą wykorzystywaną do badań hemodynamicznych. W hybrydowej sali operacyjnej będą wykonywane implantacje zastawek aortalnych serca metodą małoinwazyjną (bez otwierania klatki piersiowej), operacje naprawcze zastawki dwudzielnej wykonywane z zastosowaniem technik endowizyjnych, oraz operacje naczyń wieńcowych w których zespoły kardiologów i kardiochirurgów mogą jednocześnie stosować techniki endowizyjne i techniki leczenia choroby wieńcowej z zastosowaniem stentów.

Dzięki tej sali i znajdującym się na terenie Centrum Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Polsko – Amerykańskich Klinik, realna stanie się wizja wspólnej pracy zespołu kardiologów i kardiochirurgów w leczeniu chorób serca. Postępowanie takie zalecane jest przez Europejskie i Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, jako praca w Heart Team (zespół leczący choroby serca).

Zakupiona ze środków Unii Europejskiej sala hybrydowa, aparaty do echokardiografii trójwymiarowej, aparatura do czasowego wspomagania niewydolnego serca oraz endowizji, pozwoli na prowadzenie prac badawczych i umożliwi pacjentom z rejonu Podbeskidzia bezpośredni dostęp do najnowszych technologii stosowanych w diagnostyce i w leczeniu chorób serca.

Nowoczesne Centrum Badawczo – Rozwojowe znajduje się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego i jest z nim integralnie połączone. Taka lokalizacja centrum pozwala na wykorzystanie doświadczenia specjalistów i doskonałego sprzętu diagnostycznego z zakresu innych dziedzin medycyny, z nowoczesną technologią leczenia chorób serca stosowaną w Polsko – Amerykańskich Klinikach Serca.