PAKS: prof. Paweł Buszman laureatem „Hanysa”

0
871


Profesor Paweł Buszman, przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland SA (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) odebrał w Rudzie Śląskiej „Hanysa” – nagrodę, którą Kabaret Rak już od osiemnastu lat wyróżnia osoby i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Śląska. Prof. Paweł Buszman został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii i wdrażanie nowoczesnych technologii do praktyki klinicznej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, których współzałożycielem jest profesor Paweł Buszman od wielu lat zajmują się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w swoim Centrum Badawczo-Rozwojowym, na które składa się Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach oraz nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej. Bada się tu m.in. miejscowe podawanie leków w celu leczenia miażdżycy i zapobiegania restenozie, nowoczesne metody zapobiegania uszkodzeniu poreperfuzyjnemu w zawale serca oraz metody regeneracji mięśnia sercowego i naczyń po zawale. Opracowywane i testowane są tu również metody reparacji oraz przezskórnej implantacji zastawek serca, nowe stenty wewnątrznaczyniowe oraz nowatorskie sposoby interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Projekty realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym PAKS umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus”, stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus. Rozwiązania te w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce – nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów (redukcja ryzyka powikłań i ponownych rewaskularyzacji, skrócenie czasu powrotu do zdrowia), ale również wpłynęły na poprawę dostępności nowoczesnych technologii i znaczne obniżenie ich ceny.

Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy specjaliści z PAKS przeprowadzili w Bielsku Białej serię nowoczesnych zabiegów z zakresu hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego, które pozwalają na skuteczne leczenie chorób naczyń u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, u których leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne. Kilka tygodni temu odbył się tu również innowacyjny zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną wykonaną z osierdzia końskiego. Ta nowoczesna metoda jest szansą dla pacjentów, którzy ze względu na ogólny zły stan zdrowia potrzebują szybkiej i skutecznej operacji, zalecana jest również u chorych narażonych na powikłania, a przez to wymagających operacji z dostępu małoinwazyjnego.

W połowie 2013 roku lekarze PAKS z sukcesem zakończyli fazę badań przedklinicznych pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń, który stanowi istotny krok w kierunku upowszechnienia tej innowacyjnej metody w Polsce.

Wyniki leczenia kardiochirurgicznego osiągane przez lekarzy PAKS w Bielsku-Białej dorównują, a w niektórych aspektach nawet przewyższają wyniki publikowane przez najlepsze ośrodki w USA, takie jak Mayo i Cleveland Clinic. Dane te potwierdzają, że jest to nie tylko dobrze wyposażona, ale i świetnie zorganizowana placówka medyczna, dysponująca wysokiej klasy kadrą medyczną. PAKS w Bielsku-Białej należy do najlepszych tego typu placówek w Polsce.

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 25 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy z zawałem serca. Kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Kliniki Serca były pionierem w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych), w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego oraz we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia. Spółka prowadzi też oddziały w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach, Chrzanowie i Starachowicach