PAKS: przeniesienie kontraktu z NFZ na Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju

0
1072

Zarząd American Heart of Poland S.A. poinformował o wyrażeniu zgody przez dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Sudeckie Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne na Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju.

Wartość kontraktu obejmującego leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wynosi prawie 4,7 mln zł.

Sudeckie Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne powstało w 2008 roku. Prowadzi w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju oddział kardiologiczny, oddział angiologiczny, oddział intensywnej opieki kardiologicznej, oferuje zabiegi między innymi dotyczące koronarografii czy angioplastyki.

Działają tutaj poradnie: angiologiczna, kardiologiczna, kontroli rozruszników, angiokardiologiczna, elektrofizjologii, radiologii zabiegowej, pracownie UKG i EKG.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP prowadzi badania kliniczne oraz przedkliniczne w dziedzinie kardiologii.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju prowadzi 14 oddziałów szpitalnych, w tym między innymi oddział chirurgii plastycznej, oferujący zabiegi rekonstrukcyjne po zabiegach onkologicznych, oraz dzienny oddział chemioterapii, a także SOR i stację dializ, poradnie specjalistyczne, zakłady diagnostyczne i zakład rehabilitacji. Działa tutaj oddział medycyny paliatywnej. Pod koniec 2016 roku w Centrum otwarto pracownię rezonansu magnetycznego.

Kontrakt placówki na rok 2017 ma wartość ponad 33 mln zł (bez świadczeń przejętych od PAKS).

W 2012 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Całość akcji spółki posiada Skarb Państwa, a podmiotem tworzącym Centrum jest Minister Zdrowia.