PAKS w Bielsku-Białej po raz kolejny z najlepszą kardiochirurgią w Polsce

0
966


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) w Bielsku-Białej w 2014 roku umocniły swoją pozycję dotycząca osiąganej jakości leczenia kardiochirurgicznego. Jak wynika z najnowszych danych pochodzących z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) Kliniki Serca lecząc więcej chorych w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, utrzymały równie wysoki poziom jakości leczenia.

– Tak jak obiecaliśmy dwa lata temu, jako jedyny w Polsce podmiot medyczny regularnie publikujemy osiągane przez nas wyniki leczenia. Jesteśmy bardzo dumni, że z roku na rok jakość oferowanego przez nas chorym leczenia jest coraz lepsza. – podkreśla profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Jak wynika z rejestru KROK ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w oddziale kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej w 2014 roku, przy większej niż w 2013 roku liczbie operowanych pacjentów, podobnie jak w 2013 roku wyniosło niewiele ponad 1 procent, wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie 3,83, który wzrósł o 0,78 procent w stosunku do 2013 roku. Oznacza to, że PAKS lecząc więcej chorych, w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, zachowały równie wysoki poziom jakości leczenia.

– Po raz kolejny udowodniliśmy, że osiągane przez nas doskonałe wyniki leczenia to efekt ciężkiej, odpowiedzialnej pracy całego personelu medycznego, dla którego najważniejszy jest człowiek. Jak pokazuje wskaźnik Euroscore trafiają do nas pacjenci w coraz cięższym stanie, obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi. Utrzymanie tak świetnych wyników leczenia napawa nas tym większą dumą – informuje profesor Paweł Buszman.

Wyniki PAKS były świetne również w poszczególnych grupach zabiegów. Dla zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego ryzyko zgonu wyniosło 0,48 procent, przy wskaźniku Euroscore II 2,53%. Dla zabiegów zastawkowych ryzyko zgonu wyniosło 1,87 procent, przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 3,96 procent. Dla zabiegów skojarzonych (zastawkowo-wieńcowych) ryzyko zgonu wyniosło 2,38 procent, przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 6,89 procent.

W ośrodku tym wskaźnik kalkulowanego (wstępnego) ryzyka zabiegu do obserwowanego wynosi około 0,35 (dla wszystkich operacji razem). Konkuruje on z wynikami w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie wynosi on od 0,4 do 1,0. 

W 2014 roku w bielskiej placówce PAKS wykonano łącznie prawie 1100 zabiegów, co stawia Klinikę Kardiochirurgii PAKS pod tym względem w ścisłej czołówce krajowej.

– Dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, o której co roku informujemy opinię publiczną posługując się twardymi, niezależnymi danymi pochodzącymi z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, coraz więcej chorych wybiera właśnie naszą placówkę. Dzięki wiedzy o wynikach leczenia w placówkach medycznych pacjenci mogą z większą świadomością podejmować decyzję o tym, gdzie poddać się tak trudnemu zabiegowi, jakim jest operacja ratująca życie – podkreśla profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej. – Wszyscy chorzy, którzy korzystają z usług naszej placówki, są przekazywani do centrum rehabilitacji w Ustroniu – dodaje.

Wczesna rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych jest bowiem jednym z najważniejszych czynników leczenia i utrzymywania pacjentów w dobrym stanie przez długie lata.

Ośrodek PAKS w Bielsku-Białej powstał w 2012 roku. Dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce tzw. sal hybrydowych. Umożliwia ona funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu”, który zgodnie z najnowszymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wspólnie decyduje o optymalnym sposobie leczenia osoby chorej na serce.

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) jest platformą do gromadzenia danych  o operacjach wykonywanych we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (publicznych i niepublicznych), a następnie ich analizy i wykorzystania w celu poprawy wyników i jakości leczenia, analizy kosztów leczenia, zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu kardiochirurgicznym oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji, zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS oraz wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych.

Wskaźnik EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) to najnowszy model oceny ryzyka śmiertelności operacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Opiera się na wynikach badania obserwacyjnego, które objęło swoim zasięgiem 20 tysięcy pacjentów ze 128 szpitali z 8 europejskich krajów.